Tiskneme z plastu

 Celé obchodní podmínky ke stažení

 Reklamační list ke stažení

1. Obchodní podmínky

1.1. Provozovatel a zákazník

1.1.1.

Tiskneme z plastu, Kamil Brejda, Mládežnická 232, Louňovice pod Blaníkem 257 06, IČO: 11884584, neplátce DPH, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku dále jen „provozovatel“.

1.1.2.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi provozovatelem a jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, dále jen „zákazník“, která uskutečňuje jakýkoli obchod prostřednictvím webových stránek provozovatele „www.tisknemezplastu.cz“, včetně veškerých subdomén, elektronické, telefonické a osobní komunikace. Strany souhlasí s tím, že jakákoli objednávka nebo obchod, kterou provádí, je řízena těmito obecnými podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje možnost kdykoli změnit své všeobecné obchodní podmínky. V takovém případě budou podmínky platné v den, kdy zákazník provedl objednávku.

1.1.3.

Zákazník je povinen, ve svém vlastním zájmu, pročíst si veškeré tyto všeobecné obchodní podmínky, před jakoukoli komunikací, nezávaznou či závaznou poptávkou. A tím zamezit potencionálním nedorozuměním a nesrovnalostem v komunikaci.

1.2. Charakteristika služeb

1.2.1.

3D tisk – Provozovatel nabízí aditivní výrobu technologií FDM a technologií MSLA. Podle specifikací a podkladů zákazníka jsou vytvořeny konkrétní předměty. Nejsou-li zákazníkem specifikované některé nebo žádné parametry 3D tisku, provozovatel zvolí nejvhodnější technologii, materiál a parametry tisku dle vlastního uvážení, na základě předchozích zkušeností a zakázek. Na vyžádání provozovatel poskytne veškeré podklady určené k těmto závěrům.

1.2.2.

Postprocessing – Provozovatel nabízí dodatečné úpravy po zhotovení 3D tisku. Například vrtání děr, řezání závitů, vkládání závitových vložek. Také úpravy povrchu jako hrubé či jemné broušení, dvou nebo tří fázové lakování a lepení částí nebo celých dílů. Dále kytování lepených spojů nebo vyhlazování povrchu. Jakýkoli postprocessing se standardně neprovádí na jiné než 3D tisknuté výrobky a na 3D tisk jiný než provozovatele.

1.2.3.

3D modelování – Provozovatel nabízí tvorbu nebo úpravy jednoho či více 3D modelů, podle fotografií, nákresů nebo podle popisu a přání zákazníka. 3D modelování lze provést pouze v případě požadovaného následného 3D tisku podle tohoto nebo těchto modelů. Po vzájemné dohodě lze vytvořit 3D model jako prezentace či vizualizace finálního výrobku, pokud by existoval potenciál oboustranné spolupráce.

1.2.4.

3D skenování – Provozovatel nabízí 3D skenování objektů technologií fotogrammetrie a následné zpracování do 3D modelu. Minimální velikost modelu pro 3D sken je 30x30x30 mm, maximální velikost při zachování maximálních detailů je 300x300x300 mm. Skenování fotogrammetrií rozlišením 8K. Kvalita povrchu a tvaru výtisku přirozeně degraduje a deformuje podle úrovně lesklých ploch a specifických barev skenovaného modelu. Primárně je 3D skenování vhodné na přiblížení se tvaru, složitého nebo špatně měřitelného modelu. U výtisku skenovaného modelu jsou nutné dodatečné mechanické úpravy a postprocessing. Nejedná se o přesnou 1:1 kopii.

1.2.5.

Doprava – Provozovatel nabízí dopravu zhotovených výrobků pomocí národního dopravce, v České republice, tj. České pošty, dále Zásilkovny, Balíkovny a PPL nebo osobním odběrem. Ve speciálních případech a v případech smluvních spoluprací lze zajistit soukromou expresní přepravu těchto výrobků.

1.2.6.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli objednávku, která může způsobit porušení zákona, jakož i jakýchkoliv výrobků, které jasně porušují právo duševního vlastnictví třetí strany, např. střelné zbraně, předměty představující rasistický a násilný obsah bez uměleckého díla, obchodní známka či značka atd. Provozovatel zváží, zda výrobek vyhovuje ustanovením v tomto článku a dle toho rozhodne. V případě, že si zákazník myslí, že jeho výrobky byly neoprávněně odmítnuty, může provozovatel svůj požadavek vysvětlit a tento případ bude vyřešen individuálně.

1.2.7.

Provozovatel nabízí prodej vlastních již zhotovených výrobků, 3D výtisků, a prodej či přeprodej předmětů a výrobků povahy jako je spojovací materiál, náhradní díly a příslušenství primárně pro 3D tiskárny (zboží). Všechny tyto předměty a výrobky určené k prodeji a pře prodeji jsou vyrobeny podle specifikací a norem daných výrobců a s těmito parametry prodávány a přeprodávány. U výrobků, kde je to možné je dostupný výkres, manuál, datasheet apod. nebo reference či odkaz na daného výrobce, prodejce či dodavatele.

1.3. Cena a platba

1.3.1.

Ceny všech služeb a jejich částí jsou sepsané a vždy aktuální v sekci „Podrobný ceník všech služeb“. Výjimku tvoří materiály a jejich barevné varianty pro 3D tisk technologií FDM a MSLA. Tyto ceny jsou sepsané a aktuální v sekci „Materiály a technologie“.

1.3.2.

3D tisk – Cena za 3D tisk, jak technologií FDM či MSLA, se všemi materiály a barvami, je uvedená za 1 gram materiálu. Minimální hmotnost 3D tisku, jakoukoliv technologií, je 1 gram. Finální cena za položku pro zákazníka je zaokrouhlována na 1 gram. Je možné zvolit dodatečné služby, které jsou zpoplatněny, jako například výška tisknuté vrstvy a v případě technologie FDM průměr trysky. Nejsou-li potřebné parametry zadány, provozovatel zvolí nejoptimálnější parametry pro daný výrobek, tak aby výsledný výtisk vyhovoval účelu.

1.3.3.

Postprocessing – Cena postprocessingu je uvedena za 1 nebo 0,1 metru čtverečního (m2), každé položky, bez ohledu na druh dodatečných úprav, kromě vkládání závitových vložek nebo vrtání / řezání závitů. U závitových vložek je připočtena prodejní cena daného druhu a rozměru vložky. Minimální plocha postprocessingu je 0,1m2, minimální počet vrtání děr / řezání závitů nebo vkládání závitových vložek je 1 kus. Provozovatel zásadně bez přání zákazníka žádný postprocessing svévolně neprovádí.

1.3.4.

3D modelování – Cena 3D modelování je uvedena za hodinu práce vytváření nebo úprav 3D modelu nebo výkresů, bez ohledu na zdroj či podklady pro vytvoření 3D modelu nebo výkresu. Minimální doba 3D modelování je 0,1 hodiny = 6 minut. Finální cena za položku pro zákazníka je zaokrouhlena na 0,1 hodiny. Do ceny 3D modelování se nezapočítává jakýkoli převod formátů, pokud jsou podporovány.

1.3.5.

3D skenování – Cena 3D skenování je uvedena za jednorázový samotný sken jednoho objektu, jejímž výsledkem je 3D model ve formátu stl, bez ohledu na následný 3D tisk provozovatelem nebo vlastním zpracováním či naložením zákazníkem.

1.3.6.

Doprava – Cena dopravy je uvedena za celou zakázku bez ohledu na počet jednotlivých zásilek. Nejlevnější poskytovaná doprava je formou České pošty „Obyčejné psaní – ekonomické | bublinková obálka“ v níž je zohledněna cena samotné dopravy a bublinkové obálky. Při volbě této nejlevnější dopravy Česká pošta za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu neodpovídá, a i provozovatel se vzdává jakékoliv zodpovědnosti za jakoukoliv část zásilky. Provozovatel doporučuje formy dopravy České pošty jako: „Balík na poštu“, „Balík do ruky“ a „Cenný balík“ nebo dopravu přes Zásilkovnu, Balíkovnu nebo PPL, s doručením na výdejnu nebo doručením na adresu. Ve speciálních případech a v případech smluvních spoluprací lze zajistit soukromou expresní přepravu, kterou provede sám provozovatel nebo vybraná kurýrní společnost. Po dohodě osobního odběru je doprava zdarma.

1.3.7.

Všechny objednávky jsou splatné, po předchozí dohodě, v měně CZK, EUR nebo USD. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit své ceny. Faktury pro objednávku budou vystaveny na základě cen platných v okamžiku, kdy byla objednávka potvrzena provozovatelem.

1.3.8.

Při platbě v měně jiné, než CZK je směnný kurz dané měny podle ČNB v den, kdy došlo k potvrzení objednávky provozovatelem.

1.3.9.

V případě dodávek mimo území EU budou celní a další poplatky spojené s přepravou placeny zákazníkem, není-li dohodnuto jinak. Zákazník je zodpovědný za ověření možnosti importu produktů do země dodávky. Všechny vzniklé poplatky budou fakturovány v měně zakázky.

1.3.10.

Pro platbu v CZK jsou přijímány formy: převod na účet, PayPal, dobírka, popřípadě hotově při osobním odběru. Pro platbu v EUR nebo USD je přijímaná pouze forma PayPal. Provozovatel neudržuje informace o bankovních účtech ani dalších údajích svých zákazníků. Faktury budou odeslány v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem nebo v papírové podobě jako součást zásilky, popřípadě obojí.

1.3.11.

V případě nezaplacení faktury do datumu splatnosti (včetně) se za každý následující den po datumu splatnosti cena dodaného zboží nebo služby navyšuje o úrok z prodlení. Výši úrokové sazby určuje občanský zákoník §1970 odkazující na nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Sedm dní po splatnosti se zákazníkovi posílá první upomínka a každých následujících sedm dní se posílá další upomínka. Po odeslání třech upomínek dojde k odeslání předžalobní výzvy, po následujících sedmi dnech od odeslání předžalobní výzvy dojde k podání žaloby nebo k prodeji pohledávky specializované společnosti, podle výše hodnoty nezaplacené faktury.

1.3.12.

Ceny v cenové nabídce kalkulované pro danou zakázku jsou platné po dobu 30 kalendářních dní včetně. Poté dojde k nové kalkulaci s aktuálními cenami. Finální cena zakázky se může lišit maximálně o 15% oproti kalkulované cenové nabídce.

1.3.13.

Při platbě bankovním převodem nebo PayPalem, bez ohledu na měnu, dojde k odeslání zhotovených výrobků bezprostředně po připsání požadované částky na účet provozovatele. Po předchozím sjednání lze aby OSVČ nebo právnická osoba splatila požadovanou částku, tj. fakturu nebo jiný účetní doklad, do datumu splatnosti. Datum splatnosti je standardně 14 kalendářních dní včetně.

1.3.14.

Bez ohledu na způsob dopravy nebo platby, bude zákazník ihned po vyřízení objednávky zapsán do pořadníku služeb 3D tisku. Výroba bude zahájena v nejbližším volném termínu provozovatele. Celková doba zhotovení výrobků je vždy definována v cenové nabídce.

1.4. Spolupráce a slevy

1.4.1.

Množstevní slevou se rozumí procentuální snížení ceny za několikanásobný 3D tisk jednoho daného modelu nebo jedné části daného modelu. Několikanásobný tisk se bere standardně od 10 kusů (včetně), lze však na základě domluvy upravit tento počet.

1.4.2.

Doprava zdarma je od hranice 1000,-Kč (včetně) za celou objednávku bez ohledu na povahu jednotlivých položek.

1.4.3.

Ostatní slevy a akce, například sezónní, vánoční a tak dále, jsou slučitelné s množstevními slevami i s možností dopravy zdarma, není-li dáno jinak.

1.4.4.

Spolupráce jako termín se považuje oboustranná dlouhodobá spolupráce, mezi provozovatelem a zákazníkem, na základě smlouvy nebo dohody. Smluvní spolupráce může přinést nižší ceny, přednostní zpracování, realizaci objednávek a další výhody.

1.5. Dostupnost materiálů

1.5.1.

V případě objednávky výroby z dočasně nedostupných materiálů, které si zákazník zvolil, bude zákazník informován o termínu dodání daného materiálu nebo vhodné alternativě. Pokud je materiál trvale nedostupný, provozovatel navrhne jiný materiál. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit služby na dobu určenou provozovatelem v případě selhání zásob primárních materiálů nebo poruch v zařízeních používaných k výrobě předmětů.

1.6. Objednání služby

1.6.1.

Pro vytvoření poptávky musí zákazník postupovat následovně: vyplnit on-line poptávkový formulář se specifikacemi objektu, druhem technologie, materiálu a barvy, výkresem nebo modelem, detaily kontaktu, fakturační adresou a adresou dodání a souhlasem se všeobecnými podmínkami. Nebo zaslat e-mail s popsáním objektu, jeho vlastností, určení, specifikací, druhem technologie, materiálu a barvou, detaily kontaktu, fakturační adresou a adresou dodání a s přiloženým výkresem nebo modelem. Zasláním e-mailu ze své vlastní e-mailové schránky zákazník automaticky souhlasí se všeobecnými podmínkami. Zákazník nemá možnost používat své vlastní podmínky, není-li dohodnuto jinak. Nabídka pro zákazníka se všemi specifikacemi (cena, datum výroby, datum doručení atd.) bude zákazníkovi zaslán z e-mailové adresy info@tisknemezplastu.cz na adresu uvedené zákazníkem. Souhlasí-li zákazník se všemi body nabídky je nutné nabídku potvrdit e-mailem, kterým se vytvoří objednávka. Má-li zákazník jakýkoli dotaz, doplňující informace, výhradu k ceně, datumu výroby, datumu doručení nebo stornování objednávky, je nutné napsat na adresu info@tisknemezplastu.cz. Prodejní smlouva je uzavřena a potvrzena po ověření všech parametrů objednávky provozovatelem. Provozovatel zašle e-mail s potvrzením přijetí objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout nebo přerušit objednávku a vrátit ji zákazníkovi. Je-li objednávka zaplacena, náhrada se provádí platbou jakýmkoliv způsobem do 30 dnů. Údaje zaznamenané a uchovávané provozovatelem jsou důkazem všech transakcí mezi provozovatelema zákazníkem (viz. Ochrana soukromí – GDPR).

1.7. Dodací podmínky

1.7.1.

Dodání je zajištěno dostupným dopravcem v zemi zákazníka, většinou národními poštovními službami. Provozovatel se zavazuje informovat zákazníka o všech očekávaných zpožděních při dodání. Výrobky budou doručeny na dodací adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Vlastnictví objektů a související rizika budou převedeny na zákazníka, jakmile zákazník uhradí domluvenou cenu služby, do té doby je v úplném vlastnictví dodavatele. Po obdržení zboží od dopravce je zákazník povinen zkontrolovat bezporuchovost obalů předmětů a v případě jakýchkoli závad oznámit tuto skutečnost dopravci bez zbytečného odkladu. V případě poškození zásilky, které indikuje neoprávněný vstup do zásilky, kupující nemusí od dopravce převzít zásilku.

1.8. Obecná záruka

1.8.1.

3D objekty vytištěné provozovatelem jsou určeny výhradně pro výzdobu, potěšení nebo pro vývoj či prototypování. Provozovatel nenese odpovědnost v případě, že budou využity jiným způsobem. Provozovatel nezodpovídá za důsledky vyplývající z individuálního zákazníka, jako jsou alergické reakce na materiály používané při výrobě předmětu nebo pokud personalizovaný předmět nedokáže uspokojit zákazníka kvůli jeho osobnímu vkusu. Provozovatel nemůže být zodpovědný v případě selhání zásob primárních materiálů, zpoždění v dodávkách, stávky (včetně dopravních stávek) nebo vyšší moci, nebo obecněji za jakékoli události, které nejsou výlučně přičitatelné provozovateli. Obrázky uvedené na webové stránce „www.tisknemezplastu.cz“ nejsou smluvně závazné pouze ilustrační. Přístup zákazníka, používání a navigace na webových stránkách provozovatele je na vlastní nebezpečí. Ve všech fázích přístupu na webové stránky, zpracování objednávek, dodávek nebo poštovních služeb je provozovatel vázán vyvinout nejvyšší úsilí. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli potíže nebo poškození vyplývající z používání internetu, zejména v případě selhání služby, vnějšího vniknutí, přítomnosti IT virů nebo jakéhokoli kvalifikovaného výskytu zásahu vyšší moci v souladu s judikaturou. Záruka na výrobky, výtisky a ostatní zboží je v článku Garance a záruka.

1.9. Duševní vlastnictví

1.9.1.

Všechny obrázky, výkresy, návrhy, texty, jména, modely a loga, které se objevují na webových stránkách „www.tisknemezplastu.cz“, jsou vlastnictvím jejich autorů a jsou tak chráněny právy k duševnímu vlastnictví a právy na užívání drženými provozovatelem a / nebo tvůrci vázanými na provozovatele prostřednictvím konkrétní smlouvy.

1.9.2.

Všichni zákazníci, kteří posílají obrázek, kresbu, návrh, výkres, model nebo odkaz na stránku nebo místo třetí strany, zaručují, že jsou autorem nebo držitelem všech práv duševního vlastnictví tohoto předmětu a že neporušili žádná práva duševního vlastnictví zasláním tohoto předmětu. Zákazník se zavazuje odškodnit provozovatele za jakékoli nároky třetích stran. Zákazník si ponechá vlastnictví předmětu zaslaného provozovateli. Zákazník uděluje provozovateli práva pro použití jejich předmětu jakož to obrázků, výkresů, návrhů, modelů.

1.10. Řešení sporů

1.10.1.

Tyto všeobecné smluvní podmínky se řídí českým právním systémem. Strany budou usilovat o vyřešení jakýchkoli neshod, které mezi nimi vzniknou, pokud jde o výklad, částečné nebo úplné provedení nebo neplnění těchto obecných smluvních podmínek. Zákazník by měl v případě sporu prioritně kontaktovat provozovatele, aby mohla získat smírné řešení. V případě, že se strany nemohou dohodnout, bude tato rozhodčí doložka považována za ctěnou. Pro více informací nebo pokud nejste plně spokojeni se službami poskytovanými provozovatelem, kontaktujte naši zákaznickou podporu na e-mailu info@tisknemezplastu.cz.

1.11. Storno a odstoupení od smlouvy

1.11.1.

V případě zakázkové výroby (3D tisku) je storno a odstoupení od smlouvy možné kdykoliv dokud výrobky (3D tisk) nepřevezme zákazník od přepravce. Poté je možné postupovat podle článku „Garance a záruka“. Pro storno či odstoupení od smlouvy stačí napsat jakýkoliv jednoduchý e-mail na adresu „info@tisknemezplastu.cz“. V tomto případě se neplatí žádny jednorázový nebo paušální storno poplatek, ale zákazník je povinen uhradit poměrnou část již započaté práce, služby, druhu 3D tisk, a to až do maximální sjednané výše této položky. Do této úhrady nespadá modelování, postprocessing nebo doprava.

1.12. Recyklace a nakládání s odpadem

1.12.1.

Provozovatel uchovává a následně recykluje 100% veškerých plastových odpadů ze své činnosti a vytváří z něj nový materiál určený k tisknutí. Tento recyklovaný materiál není nikdy nabízen zákazníkovi jako nový nebo použitelný.

1.12.2.

Zákazník se uzavřením obchodu zavazuje k řádnému nakládání s odpadem a recyklaci plastových výrobků a jejich částí. Jednotlivé druhy materiálů musí být umístěny do kontejneru nebo odkládacích míst jim určených. Zákazník může vysloužilé, poškozené a jinak znehodnocené či nechtěné objekty zhotovené provozovatelem, poslat zpět na adresu provozovatele k řádnému recyklování.

1.12.3.

Materiál použitý k výrobě objektů spadá do plastů kategorie 1 (Polyethylentereftalát) a 7 (Ostatní plasty a bioplasty). Z jakého materiálu jsou objekty pro zákazníka vyrobeny je dohodnuto a zaznamenáno v elektronické komunikaci mezi provozovatelem a zákazníkem. Dále si zákazník může ověřit druh materiálu podle kódu z faktury nebo jiného dokladu předaného zákazníkovi při předání zhotoveného objektu. Kód materiálu je tvořen mřížkou (hashtagem) a čtyřmístným číselným kódem (#0000). Podle tohoto kódu lze najít na webových stránkách provozovatele v sekci „Materiály a technologie“ daný materiál a jeho druh nebo kategorii pro recyklaci.

2. Ochrana soukromí

2.1. GDPR

2.1.1.

Vaše soukromí má pro nás nejvyšší prioritu, takže plně dodržujeme veškeré platné právní předpisy o ochraně údajů a ochrany spotřebitele a všechny vaše osobní údaje považujeme za plně důvěrné. V souladu s nařízením GDPR shromažďujeme a zpracováváme následující údaje: Jméno a příjmení nebo název firmy a IČO v případě nákupu na firmu E-mail Adresu dodání Fakturační adresu

2.1.2.

Tento web může používat k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Ujišťujeme vás, že tyto ani žádné jiné, údaje se nikdy nebudou šířit mimo naši organizaci pro účely zasílání reklamních a marketingových informací. Všechny informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na zabezpečených webových serverech. Kontaktní údaje se používají pouze pro plnění objednávek a nejsou předávány třetím stranám, kromě přepravních firem.

2.1.3.

Při používání webu „www.tisknemezplastu.cz“ souhlasíte s tím, že jste přečetli a pochopili naše Smluvní podmínky a tyto zásady ochrany osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu info@tisknemezplastu.cz.

3. Garance a záruka

3.1. Záruční doba a reklamace

3.1.1.

Záruční doba u našich výrobků zhotovených na zakázku je standardně 24 měsíců od dodání výrobku. Záruka se vztahuje na vady způsobené výrobcem (provozovatelem) při běžném použití, do kterého je díl určen. Záruka se nevztahuje na vady způsobené užitím nebo skladováním v podmínkách, které nejsou pro daný materiál vhodné (například zvýšená teplota, teplota pod bodem mrazu, nadměrné mechanické namáhání, styk s chemikáliemi, přímé sluneční záření, zvýšená vlhkost a další). Záruka zaniká v případě neodborné montáže, nebo na výrobku kde byl proveden neoprávněný nebo neodborný zásah, dále chybějící či nesprávnou údržbou.

3.1.2.

Záruka na službu se vztahuje pouze na primární předmět poskytování služeb, a to 3D tisk technologií FDM a MSLA a všechny materiály a jejich barevné varianty.

3.1.3.

Na zboží zakoupené v e-shopu, kromě našich výrobku (3D tisk), se vztahuje individuální záruční doba podle povahy výrobku a specifikace výrobce. U toho to zboží je vždy uvedena záruční doba v popisku zboží.

3.1.4.

Reklamace je možné řešit kdykoli do uplynutí záruční doby (včetně daného datumu). Vadné zboží je nutno zaslat k posouzení na adresu provozovatele, s přiloženým vyplněným a podepsaným reklamačním listem. Provozovatel má 30 kalendářních dní, od doručení zboží k reklamaci, na posouzení a případném potvrzení či vyvrácení vady. V případě uznání vady bude zákazníkovi na náklady provozovatele zaslán opravený nebo nový kus, popřípadě vráceny peníze. Pokud reklamace uznána nebude bude ono reklamované zboží zasláno zpět k zákazníkovi.

3.1.5.

Do reklamačního listu je nutné vyplnit informace o zákazníkovi a číslo faktury nebo daňového dokladu, je možné použít i číslo cenové nabídky. Dále je nutné vypsat nebo zaškrtnout jaké zboží nebo službu je třeba reklamovat, z jakého důvodu, popřípadě popsat závadu. V poslední řade zaškrtnout požadovanou nápravu a podepsat list.

3.1.6.

V případě opomenutí vložení reklamačního listu do zásilky, je možné formulář naskenovat a zaslat emailem na adresu info@tisknemezplastu.cz. Formulář však musí být řádně vyplněný a podepsaný.

3.2. Garance kvality

3.2.1.

Problémy s přesností nebo s kvalitou (vzhledové vady) našich výtisků lze uplatnit až do 4 týdnů po dodání. Za nepřesné díly se považují ty, kde je překročena tolerance odchylky technologie 3D tisku, která je maximálně ± 1,00 mm. V případě potvrzení požadavku na reklamaci bude uznána plná refundace.